/ Дарик радио
протест
98773
протест
  • протест
Жители на с. Труд и с. Куртово Конаре ще подкрепят с присъствие протеста на град Нова Загора, който ще се състои в 17:30 часа пред инсталацията за био газ, която системно обгазява града. Трите населени места ще се обединят около искането за незабавни мерки от страна на институциите, касаещи ефективен контрол, извършване на задължителни оценки за въздействие върху околната среда на такива обекти и изготвяне на наредба, която да регулира хигиенни отстояния  от населени места.

Село Труд има аналогичен проблем с Нова Загора. Инсталация за биогаз на 200 метра от селото обгазява района вече втора година. А при село Куртово Конаре каменна кариера запрашава и замърсява селото от години. Протестиращите от трите населени места днес ще призоват институциите да защитят правото на нормален живот и чист въздух, което всеки европеец има. 

Протест в село Труд против инсталацията за биогаз се планира на 20 октомври, тази година, като на него се очаква силно присъствие на жители и на Нова Загора и Куртово Конаре. С тези действия стартира обединение на потърпевшите. Целта е образуване на силна организация, която да анализира и набележи мерки за подобряване работата на държавните институции, които имат контролни функции.

Първата задача на обединението ще бъде оформяне на детайлен и мотивиран сигнал до Европа за бездействието на държавата по отношение здравето и чистият въздух.