„Южен“ с нова обществена трапезария
„Южен“ с нова обществена трапезария / район Южен

Социална трапезария в стола на СОУ ”Константин Кирил Философ” откриха днес кмета на район „Южен” Борислав Инчев  и  зам. кмета Апостол Шопов. За 410 социално слаби жители е осигурен топъл обяд в периода от 15.12.2016г. до 31.03.2016 година. Обществената кухня е на територията на училищата СОУ ”К.К.Философ” и ПГМТ „Проф.Цветан Лазаров” и в пенсионерския клуб в кв. „Коматево”.

Южен с нова обществена трапезария
netinfo
Социалната услуга е безплатна за потребителите, които са подбрани от всички желаещи по комплекс от критерии. Ползватели на трапезариите са социално слаби граждани, хора в неравностойно положение, деца – сираци, самотни майки, безработни лица, ветерани от войните, военнопострадали и граждани със специфични социални проблеми. С тази инициатива Община Пловдив допринася  за облекчаване на тежкото положение на социално слабите ни съграждани.