/ ThinkStock/Getty Images
Осем бедстващи защитени птици за по-малко от 20 дни спасиха специалисти от екоинспекцията в Пловдив.

Два бели щъркела, три обикновени ветрушки, два пъстри кълвача и една домашна кукумявка са били намерени в безпомощно състояние от граждани в Пловдив, Перущица и селата Чоба и Крумово.

Птиците са транспортирани до Спасителния център за диви животни в Стара Загора за лечение и доотлгеждане.

След възстановяването им, те ще бъдат пуснати на свобода в подходящ район. 

Сигналите за намерени млади птици, получени в екоинспекцията напоследък се увеличават. Най-често става дума за млади екземпляри на горска ушата сова, чиято популация през последните години в Пловдив и областта е в добро състояние.

Експертите препоръчват, когато бъде открита малка птица, тя да се постави върху клон на дърво или на покрива на сграда в района, където е намерена, за да не бъде лишена от родителски грижи.
БТА