/ Спасителен център
Експерти от РИОСВ-Пловдив изпратиха за лечение в Спасителен център за диви животни в Стара Загора две бедстващи птици от защитени видове, съобщиха от екоинспекцията.

РИОСВ-Пловдив

Керкенез със счупено крило и горска ушата сова с наранено око бяха намерени в района на Пловдив и прибрани само през вчерашния ден, след като екоинспекцията беше алармирана чрез „зеления телефон“.

Природозащитници притеснени заради убийството на черния лешояд (ВИДЕО)

Керкенезът, наричан още черношипа ветрушка и горската ушата сова са защитени видове, които са включени в Приложение № 3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

Бракониери застреляха изключително рядка птица (ВИДЕО)

Законът забранява улавянето, унищожаването или обезпокояването на екзеплярите, а нарушителите подлежат на санкция в размер от 100 до 5 000 лв.