От 1 до 8 юли земеделските стопани могат да подават заявления по две схеми за подпомагане във връзка с напълно или частично унищожената им реколта от падналата градушка на 31 май в община Садово, област Пловдив, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

След градушките: Обещават максимално бързи обезщетения за стопаните

Земеделските производители със 100 % пропаднали площи ще бъдат подпомогнати чрез държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, а стопаните с частично пропаднали площи ще получат финансова подкрепа чрез минимална помощ de minimis.

Документи и по двете схеми се подават в Областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по седалището на едноличния търговец и/или юридическото лице. Срокът за изплащане на средствата е до 22 юли 2022 г.

300 000 лева е утвърденият финансов ресурс по държавната помощ. Средствата са предвидени за стопаните, които притежават констативни протоколи за 100 процента пропаднали площи със земеделски култури (зърнени, маслодайни, зеленчуци и др.) вследствие на градушката в Садово. По данни на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив са издадени такива протоколи за 633,7 дка полски култури.

Допустимият за подпомагане максимален финансов ресурс е в размер до 80 процента от действителните разходи за отглеждане на дадена култура през съответната стопанска година.

Ставките по култури са определени от Министерството на земеделието на база технологични карти за отглеждане на съответните култури. Съгласно схемата на помощта, земеделските стопани, които не са сключили застраховки, получават 50 процента от допустимия размер за подпомагане.

Стопаните с частично пропаднали площи ще получат финансова подкрепа чрез минимална помощ de minimis. Утвърденият финансов ресурс по помощта е 400 000 лева.

Земеделци от Пловдивско блокираха движението към Турция заради градушката (ВИДЕО)

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават протоколи от общински служби или Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив за щети под 100 % пропаднали площи със земеделски култури в община Садово от падналата на 31 май градушка.

По данни от Областната дирекция, те възлизат на 2 844.4 дка, заети с плодове, зеленчуци и зърнени култури. Общият размер на средствата по схемата de minimis, която един земеделски стопанин или предприятие може да получи, е до левовата равностойност на 25 000 евро за период от три последователни данъчни години.

Указанията за предоставяне на помощите са публикувани на сайта на ДФЗ.
БТА