/ netinfo
РИОСВ-Пловдив извърши спешна проверка на биогаз инсталацията в село Труд по жалба на Инициативния комитет. В нея се настоява за инспектиране на складирани на площадката на „Билд Инвест Сит“ ООД суровини от неизвестен произход, използвани в производството на биогаз инсталацията.
 
При извършения обход експертите констатират, че на площадката има само биомаса (силаж), която се използва за производствения процес, а зареждането на торта продължава да се извършва посредством гъвкава връзка директно във ферментатора.

От оператора е представен договор за доставка на биомаса. Експертите са установили, че за извършените дейности по третиране на отпадъци дружеството има издадено решение по Закона за управление на отпадъците. При проверката не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.