Пловдивски ВУЗ-ове изграждат Център за върхови постижения за 70 млн. лв.?
Пловдивски ВУЗ-ове изграждат Център за върхови постижения за 70 млн. лв.? / снимка: Кирил Кирилов

До 70 млн. лв. европейски средства може да получи проектно предложение на четири пловдивски ВУЗ-а. Идеята е да бъде изграден Център за върхови постижения. Кандидатите са Университет по хранителни технологии (УХТ), Пловдивски университет „П. Хилендарски“ (ПУ), Медицински университет – Пловдив (МУ) и Аграрен университет (АУ).

Възможността се открива след като българското министерството на образованието и науката за първи път ще бъде бенефициент на европейска програма за финансиране.

Четирите области, които са интересни за българската икономика, са следните: мехатроника и чисти технологии, информатика и информационни и комуникационни технолгии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии, нови технологии в креативни и рекреативни индустрии. Университетите ще кандидатстват по третото направление, като водещ е УХТ – Пловдив, съобщи неговият ректор проф. Кольо Динков. Крайната дата за подаване на апликационните форми е 23 януари. Предстои много тежка и сложна процедура, за първи път ще кандидатстваме по такъв мащабен проект, допълни Динков.

Създават Център за върхови технологии

От ръководството на ВУЗ-а дадоха пример какво може да представлява един работен пакет в Центъра за върхови постижения. Продукти с определено съдържание и доказан произход от АУ, преминават през изследвания в ПУ и УХТ и завършват съответните изпитания в МУ. По този начин се затваря веригата от начин на производство и иновации в областта на функционалните храни и биотехнологии.

Пловдив има реален шанс да бъде един от четирите центрове за върхови постижения в страната

В проекта ще работят основно докторанти. Очаква се оборудването да е на много високо ниво. Критериите по програмата са много високи. В проекта трябва да участват също асоциирани членове от чуждестранни ВУЗ-ове, както и асоциирани членове, представители на бизнеса, което доста ще затрудни задачата ни, обобщи ректорът.