/ ThinkStock/Getty Images
"Пловдив получава близо 17 милиона лева за изграждане на образователна инфраструктура", това съобщи зам.-кметът по образование Стефан Стоянов.

Той поясни, че от подадените общо 11 проекта по националната програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища, са одобрени за финансиране за седем обекта.

Връчиха сертификат за инвестиция на компания за близо 30 млн. лв. край Пловдив

Проектните предложения са на обща стойност 16 817 000 млн. лева. Средствата се отпускат по Програмата на правителството за нова образователна инфраструктура, която стартира през юни с индикативен бюджет за всички общини 140 млн. лв. и с продължителност две години.

С държавните средства е бъдат изградени две нови детски градини съответно в районите "Тракия" и "Южен". Две детски градини ще бъдат преустроени и пристроени, за да се обособят нови групи, ще бъде изградена пристройка и към Детска ясла щ 19 за две нови групи.

Сред одобрените проекти са още изграждане на нова сграда на ОУ "Княз Александър I", ремонт и реконструкция на корпус на СУ "Константин Величков" и пристрояване на съществуваща сграда към Професионалната гимназия по електротехника и електроника.