/ Фондация Пловдив
400 млн. лева приход за града от български туристи за последните две години. Изложби, театрални постановки, фестивали и концерти са най-посещаваните събития
Пловдив – Европейска столица на културата 2019 ще остане в културната история на страната със стотици събития, 600 от които градът успя да представи в рамките на годината на титлата. Партньорството с над 130 организации и артисти от Европа „Пловдив 2019“ реализира успешно и европейското си измерение. С проекта много повече са пловдивчаните, които се определят като европейци. Това става ясно след серия от изследвания, обединени в мониторинг за проекта, разработен като част задължителните изисквания за всяка столица на културата. Изследванията са направени за периода 2015–2019 и отразяват важни тенденции и изводи, свързани с икономическия ефект, интереса към култура и имиджа на града преди и по време на годината на титлата.

Националното значение на проекта се потвърждава от факта, че над 1 милион и 200 хиляди пълнолетните българи от страната са посетили поне едно събитие от програмата. Три пъти (38.6%) е нараснал броят на българите, специално посетили културни събития или обекти в Пловдив, като за сравнение през 2015 г. това са направили само 10.7% от тях. Докладът обобщава също, че всеки, посетил Пловдив, е харчил средно 175 лв. по време на пребиваването си, което за последните две години като приход възлиза на около 400 млн. лева, без включени разходи за билети и транспорт.

Европейска столица на културата
Фондация Пловдив

В програмата, която се разгърна в мащаб през последните две години, концертите, фестивалите, изложбите и театралните постановки са сред най-посещаваните събития. Проведено проучване сред 3632 участници в културни събития през 2019 г. показва, че над 50% от тях заявяват силна удовлетвореност от съдържанието. От обобщените данни категорично се вижда и широкият социално-демографски профил на посетителите, който обхваща учащи, работещи, пенсионери, неработещи, лица от всички възрасти, от различни етноси и пол.

Европейска столица на културата
Фондация Пловдив

В туризма, като един от ключовите отрасли, се наблюдава устойчиво увеличение на потока българи, посетили града. От 2015 г. техният ръст е от 28% и достига 39% през 2019 г., което прави близо 2 млн. и 200 хил. граждани за 2019 г., сочи анализа.

Европейска столица на културата
Фондация Пловдив

Икономическите ефекти, по данни на НСИ, показват и увеличение на чуждестранните туристи с 27% само за големите места за настаняване, като близо половината от тях са граждани на ЕС. Нощувките бележат устойчив ръст от близо 18%, а с 9% са се увеличили приходите от тях и са достигнали до 29 млн. лева. Броят на регистрираните предприятия в сектор „Култура, спорт и развлечения“ в Пловдив е нараснал със 25%, а броят на заетите – с 16%.