От 1 юни тече срокът за предварителна регистрация на химически вещества
От 1 юни тече срокът за предварителна регистрация на химически вещества / netinfo
От 1 юни до 1 декември 2008 г. е периодът за регистрация на химични вещества, произведени и/или внесени в количества над 1 тон за една година, съгласно разпоредбите на регламента REACH. Фирмите, пропуснали срока, ще трябва да прекратят производството и вноса на тези вещества, до предоставянето на пълно регистрационно досие, напомнят от РИОСВ-Пловдив.

Във връзка с наближаване на началната дата на предварителната регистрация, Европейската агенция по химикали създаде сектор в своя уеб-сайт, посветен на тази тема, на адрес: http://echa.europa.eu/pre-registration_en.asp В него може да се намери по-подробна информация за процедурата, за UICLID5 plug in и за системата REACH IT.