Обсъждат защитата от дискриминация
Обсъждат защитата от дискриминация / netinfo
Инициативи за противодействие на проявите на дискриминация ще се обсъждат на започваща днес в Пловдив двудневна регионална конференция. Неин домакин е областният управител Тодор Петков.

Конференцията, която е част от проект на Европейската комисия за повишаване чувствителността на обществото към дискриминацията, ще дискутира европейското и националното законодателство в тази област и съвместните усилия на институциите за ефективното му прилагане. В нея ще участват правозащитници, неправителствени организации и държавни структури. Ще бъдат представени практиките на Националния омбудсман, Комисията за защита от дискриминация и Националния съвет по етнически и демографски въпроси за противодействие на проявите на враждебно поведение към различните.