/ iStock/Getty Images
С решение на Общинския съвет, община Асеновград освободи от плащане на наем наемателите на всички общински имоти, за които има забрана да функционират и са преустановили дейност заради въведените противоепидемични мерки, съобщиха от Общината.

С 50 на сто се понижава наемната цена за наемателите на заведения за обществено хранене, които са ограничили своята дейност до извършване на доставки на адрес и продажба по заявки.

Приключи укрепването на старо свлачище на пътя за Асеновата крепост

От плащане на такса ще бъдат освободени и ползвателите на терени за консумация на открито към заведения за хранене и развлечение, които са засегнати от ограничителните мерки.

В това число са включени търговците, които ползват места на общински пазари и тържища, площади и улични платна. По предложение на кмета Христо Грудев, освободени от постоянната част от таксата за периода на въведените ограничителни мерки ще са и родителите, чиито деца посещават детски градини на територията на община Асеновград.

Освобождаването или намаляването на заплащаните наем или такса за наематели и ползватели ще става след подаване на заявление с искане. Условие е наемателите и ползвателите да нямат непогасени задължения за наем или такса преди 27 ноември 2020 г. Облекчението е в сила от 28 ноември до отмяна на ограниченията.