На извънредна сесия в Смолян правят трети опит за теглене на близо 4 млн. лв. безлихвен заем

Обществено обсъждане на бюджета на Община Пазарджик за настоящата година ще бъде проведено днес. То ще започне от 11:00 часа в Пленарната зала на общината. Общата финансова рамка за тази година е малко над 71 млн. 400 хил. лева.

Свикват извънредна сесия на ОбС-Смолян заради финансовата криза

Сумата е с почти 9 млн. 600 хил. лева повече спрямо 2017 г. За държавни дейности са предвидени 46 млн. 384 хил. лева, за дофинансирането на такива дейности - 965 000 лева. Повишени са и парите за местни дейности – с 208 хил. лева. Това се дължи на скок в местните приходи.

Спират субсидиите за Община Смолян, предстоят съкращения!

402 хил. лева е целевата субсидия за капиталови разходи. С 1 млн. 834 хил. лева е увеличението от разсрочено плащане на главницата по рефинансирана облигационна емисия. В частта за разходи са заложени 110 хил. лева за ремонти на ВиК-мрежата, още 300 хил. за обновяване на улици и тротоари. 700 хил. лева пък ще бъдат вложени в изграждане на пешеходен мост над река Марица, който ще свързва парк «Острова» със Зоната на здравето.

За втори път ОбС – Смолян пак бламира кмета, отряза го за безлихвен заем за близо 4 млн.лв.

Други 600 хил. ще бъдат инвестирани в игрище на стадион «Георги Бенковски». 731 266 лева остава да бъдат изплатени за строителството на новото Регионално депо за смет. Солидно перо е предвидено и за култура – 715 300 лева.