ADATA AiR
ADATA AiR / netinfo
Започват първите творчески резиденции по програма ADATA AiR, организирана от фондация “Пловдив 2019” в партньорство с Гьоте-институт България и Полски институт в София. В края на миналата година фондацията отправи покана към артисти да се присъединят към проекта, като поработят известно време в Пловдив и създадат произведения специално за публичните пространства по бреговете на река Марица, остров Адата или други градски пространства, които са част от програмата за европейската титла. 

Въпреки кратките срокове, тази възможност за творчески престой в Пловдив имаше изключително силен положителен отзвук и общо 320 артисти от цял свят изпратиха в рамките на един месец своите портфолия и първоначални идеи във фондацията. След селекция от жури общо 37 артисти от Германия, Полша, Румъния, България, Холандия, Чехия, Словакия, Испания, Португалия и др. бяха избрани да дойдат и да работят в Пловдив през следващите пролетно-летни месеци. Всеки артист или творчески колектив ще остане в града в различен период - от две седмици до два месеца. За това време те ще имат задачата да разработят проекти за инсталации, скулптури, пърформънси и всякакъв род намеси в публично пространство, с които през 2019 г. да превърнат поречието и други забравени градски зони в голяма галерия на открито.
 
Програма ADATA AiR е един от основните акценти в програмата на Пловдив за 2019 г. Работата и участието на резидентите в нея ще създаде допълнителни възможности за партньорства и взаимодействия на местно ниво, както и значително ще разнообрази културния климат в града, което е една от основните цели на инициативата. 

Планирано е новото пространствo на фондацията в Тютюневия град – SKLAD – да бъде и основно място за срещи с международните гости със споделени ателиета в сградата и публични презентации на работата им.

Журито, което избра първите резиденти сред големия брой кандидати, включва директорите на Гьоте-институт България – Енцио Вецел, на Полски институт в София – Ярослав Годун, артистичният директор на “Пловдив 2019” – Светлана Куюмджиева и независимите експерти арх. Валери Гюров, изкуствоведът Вера Млечевска и кураторът и критик Йово Панчев.

Водеща в решенията на журито беше концепцията за осигуряване на максимално активно присъствие на изкуството в публичните пространства на града, на интеракция с гражданите и на адекватно разработване на даденостите на Пловдив. Резидентите бяха селектирани на базата на техен предишен опит в тази посока, както и на предварителни идеи, които те биха желали да осъществят в Пловдив като част от динамичната програма през 2019 г.

След обявяването на резултатите от първата селекция ще бъде отворена и втора международна покана за творчески престой в Пловдив през втората половина на 2018 г. 

Работата на резидентите в програмата, както и техните публични изяви ще бъдат представяни на специално създадена за целта Фейсбук страница.

Списък на резидентните артисти, които ще работят в Пловдив в периода на първа сесия на програмата:

1 Kamila Szejnoch / Камила Жейнох (Полша)
2 Andrea Kalinova + Martin Zaicek / Андреа Калинова и Мартин Зайцек (Словакия)
3  Olivier Vadrot , Olivier Lacrouts and Laura Drouet / Оливие Валдро,  Оливие Лакру, Лаура Друет (Франция и Италия)
4 Kopacz Kund / Копачис Кунд (Румъния)
5 Mila Panic / Мила Панич (Босна и Херцеговина / Германия)
6 Mila Chorbadzhieva и Adriaan de Man / Мила Чорбаджиева и Адриан де Ман (България и Холандия)
7 Ana Brotas / Ана Бротас (Португалия)
8 Sophie Innmann и Stephan Wäldele/ София Инман и Стефан Валделе (Германия)
9 Matthias Garff / Матиас Гарф (Германия)
10 Sho Hasegawa / Mitko Mitkov / Шо Хасегава и Митко Митков (България и Япония /базаирани в Германия)
11 Jan Zdvořák / Ян Здвожак (Чехия)
12 Ari-Pekka Leinonen & Bert Jacobs / Ари – Пека Лейонен и Берт Якобс (Финландия)
13 Marta Jarabo/ Марта Джерабо (Испания)
14 Klaas Burger / Клаас Бургер ( Холандия)
15 Tony Stallard / Тони Стелард (Великобритания)
16 Yana Lozeva / Яна Лозева (България)
17 Alin Tanasa / Алин Танаса (Румъния)
18 Nina Jørgensen / Нина Йоргенсен (Белгия)
19 Nocolae Velciov / Николае Велциов (Румъния)
20 Destructive Creation (България)
21 ATOM theater (България)
22 Alex Head/ Алекс Хед – в сътрудничесто със Sybella Perry, Markus Stein, Gabriel Birch, Anna Kostreva, Nathan Gray/ Сибела Пери, Маркус Стейн, Габриел Бирч, Ана Кострева, Натан Грей  (базирани в Германия)