Мащабното залесяване стартира в „Западен“

Димитър Колев в студиото на Дарик Пловдив
Димитър Колев в студиото на Дарик Пловдив / Петър Тодоров, Дарик Пловдив
655 дка общинска земя ще бъдат залесени в рамките на пет години и превърнати в парк в Пловдив. Територията е в покрайнините на града, западно от Гребния канал.

Стойността на проекта е над 4 млн. и 500 хил. лв. 800 000 от тях се заделят тази година от бюджета на Пловдив за кметството на „Западен“, където всъщност ще текат основните процеси по изпълнението на програмата.
 
Програмата ще се изпълнява поетапно в четири подзони, като първата, чиято площ е 130 дка, се очаква да бъде облагородена до година и половина.
 
В „Западен“ отчетоха резултатите по проекта „Качествена грижа – достоен живот“

Във всички подзони има растителност, но голяма част от нея са саморасляци или паразитни растения. Облагородяването на територията включва засаждане на подходящи дървета за регионалните природни условия – дъб, ясен, явор, липа, върба, чинар и др. Ще се изграждат алеи, както и кътове за отдих.
 
Засадиха 60 нови дръвчета в Розариума

За да се стигне до желания краен резултат обаче, ще трябва да се мине през няколко стъпки. Зоната ще бъде заградена, ще има входно-изходни пунктове, ще бъде поставена и охрана. Предстои изграждане и на поливна система, а водата ще бъде хваната от река Първенецка.
 
Кметът на „Западен“ Димитър Колев подчерта, че това е най-мащабната програма за залесяване в най-новата история на града. Предстои конкурс за избор на изпълнител.
 
За какво ще бъдат изразходвани предвидените за тази година 800 000 лева, чуйте от интервюто с Димитър Колев в студиото на Дарик Пловдив