/ iStock/Getty Images
На редовно заседание на Министерския съвет правителството се разпореди с няколко имота.

До края на седмицата Общината си взима имота в Капана, ползван незаконно за паркине

Един от тях е в село Васил Левски, Община Карлово. Имотът е поземлен и е управляван от Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“. От публична държавна собственост той става частна държавна собственост.
 
Промяната на статута ще даде възможност на компанията да се разпорежда с него и така да реализира необходимите за подобряване на финансовото си състояние приходи.
 
Разясняват новите правила за финансиране от Иновационния фонд в Пловдив

Имотът няма функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози и в него не са разположени обекти на железопътната инфраструктура.