/ ThinkStock/Getty Images
Новите правила, при които фирмите кандидатстват за финансиране от Националния иновационен фонд, ще бъдат представени на среща в Пловдив, съобщиха от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. 

Пловдивски икономически форум откриват Бойко Борисов и Зоран Заев

Събитието ще се проведе от 11.00 часа в Дом на културата „Борис Христов“. В нея ще участват експерти от Агенцията за малки и средни предприятия, от Микрофинансиращата институция „Джобс“, както и от Българската стартъп асоциация.
 

Бизнес-мост за развитие на търговията и туризма между България и Турция ще се създаде в Пловдив

На десетата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд ще бъдат разпределени 4.5 млн. лв. Те се отпускат като безвъзмездна държавна финансова помощ за проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност.