Евро програми
Евро програми / netinfo
Стартира втората годишна информационна кампания за популяризиране на актуалните възможности за кандидатстване с проекти за европейско финансиране. 

В рамките на два месеца, екипът на пловдивския Областен информационен център ще обиколи всички 18 общини в областта и ще предоставя безплатна информация на потенциални бенефициенти и граждани. 

За целта са организирани изнесени приемни/мобилни офиси, където експертите ще отговарят на въпроси за отворените и предстоящи конкурси по Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство. 

От 10:00 часа днес експертите ще предоставят информация в Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ в Асеновград. 

Преди ден жителите на първомайското село Дълбок извор получиха разяснения за кандидатстване по евро програмите. 
Домакин на третата изнесена приемна ще е гр. Садово, където от 10:00 часа на площада пред общинската администрация, гражданите ще могат да отправят своите въпроси към екипа на Областния информационен център. 

Следващата седмица изнесени приемни ще има в общините Стамболийски, Куклен и Съединение.