/ Дарик Пловдив
Членовете на новия Управителен съвет на Фондация „Пловдив 2019“ взеха на свое заседание единодушно решение да разделят сумата от близо 3 милиона лева от Награда „Мелина Меркури“ на две равни части.

Първата част - 1 500 000 лева, от наградата ще бъде разпределена между проектите, които са кандидатствали за финансиране по отворената покана „Наследство” на фондация „Пловдив 2019”. За целта УС връща на журито предложения за гласуване протокол с класираните проекти и възлага нова преоценка на подадените вече проекти, така че и по трите направления по покана „Наследство“ общата сума да не надхвърля 1.5 млн. лева на 2020 г.

УС на Фондацията реши за останалата сума от 1 500 000 лева, в периода от средата на годината, но не по-късно от края на календарната 2020 година, да бъде обявена втора покана, условно наречена „Наследство – 2“. За нея ще се кандидатства с нови условия и правила, и която ще бъде оценявана от нов състав на журито. Преразглеждането на всички предложения, постъпили по отворената покана, ще бъде извършено и разгледано от Управителния съвет на фондацията в двуседмичен срок.

Пловдив изпраща годината на Европейската столица на културата

На първото си заседание, проведено миналата седмица, във връзка с приключване на инициативата Пловдив – ЕСК 2019, новият  Управителен съвет гласува редуциране на щатната бройка на работещите във Фондация "Пловдив 2019" от 47 на 24 души, във връзка с новите задачи пред екипа – приключване на отчитането на проектите от ЕСК – Пловдив 2019 и работа по проектите по „Наследство“. Екипът ще работи активно за продължаване на отношенията с културните институти от мрежата EUNIC, на обмена с градовете от мрежата ЕСК и партньорството с EU-Japan Fest.

Бюджетът и съставът на фондация "Пловдив 2019" падат наполовина през 2020 г.

Една от много важните нови задачи ще бъде създаването на собствена продукция, привличане на частни спонсорства към програмата, за финансирания по международните програми и за участие от страна на международните партньори. Пловдив влезе в сериозен международен фокус с инициативата ЕСК, който може да се доразвие и обогати с кандидатстването на града по аналогични инициативи и проекти. Това е обичайна практика сред семействата на европейските столици, чиято мрежа се оценява и до голяма степен приоритетно на европейско ниво.

На първото заседание бе взето и решение Фондация „Пловдив 2019“ да започне подготовка по освобождаване на офиса в СКЛАД на ул. Екзарх Йосиф“ и пребазиране в стария си офис на ул. „Железарска“.

Пловдив предава титлата столица на култура на Ирландия и Хърватия

Припомняме, че международното жури на Европейската комисия в своя официален доклад поздрави екипа на "Пловдив 2019" за професионалната и отдадена работа и за всички усилия, направени в процеса на подготовка на Европейска столица на културата и препоръча на Комисията да присъди наградата „Мелина Меркури“ на Пловдив. Така след утвърдителното решение на Комисията сумата от милион и половина евро беше преведена на сметката на Фондацията, като бе планирано тя да се ползва за наследство на Европейска столица на културата и за силно културно съдържание в Пловдив и след 2019 година.

Председател на новия  УС  на фондация „Пловдив 2019“ е заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, заместник-председател е заместник-кметът по финанси, здравеопазване, стопански дейности и екология Илия Кирчев, а членове са: проф. Любомир Караджов, проф. Стефан Костянев, Недялко Славов, Тони Симидчиева, Антон Баев, Димитър Семков, Николай Томов.