Шишманци
Шишманци / netinfo
Първоначалните данни, регистрирани от мобилната автоматична станция за мониторинг на въздуха в с. Шишманци показват стойности на замърсяване, далеч под нормативно определените по всички измервани показатели. Това съобщиха от пловдивската екоинспекция. Проследени са стойностите на серни и азотни газове, фини прахови частици, толуен, бензен и др.

Измерванията ще продължат до окончателното потушаване на пожара в бившия цех за стоманолеене. Населението ще бъде информирано за регистрираните стойности.

Поставянето на постоянна мобилна автоматична станция в Шишманци бе предприето от РИОСВ – Пловдив на 6 юни 2017 г. поради незатихналия пожар, възникнал на 2 юни и емитирането на замърсители от площадката.

До момента не са установени стойности, които показват превишения на нормативно определените.

Заради проблемите, възникнали вследствие на пожара, тази вечер е предвидена среща, организирана от кмета на Раковски Павел Гуджеров, на която освен местни жители, ще присъстват и представители на екозавода и екоинспекцията.