/ archive

С отварянето на асфалтовите бази в района започва работа по изкърпване на уличната мрежа в Троян с топла асфалтова смес, съобщават от общината.

Троян разширява безплатния интернет на обществени места

Експерти от администрацията са извършили цялостен обход на уличната мрежа в града и са набелязани проблемни участъци за ремонт. Работи се и по разширяване на временен паркинг в зоната на поликлиниката.

Същевременно община Троян прекрати договорните си отношения с плевенска фирма за ремонт на тротоари и вертикална планировка в града. Удържана е неустойка от 5700 лв. за неспазване срока на изпълнение. Обявена е нова обществена поръчка за същата позиция.