Зам.-министър Ваньо Шарков ще посети УМБАЛ-Плевен
Зам.-министър Ваньо Шарков ще посети УМБАЛ-Плевен / dariknews.archive

Тази сряда зам.-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков ще участва в заключителна среща в Плевен, на която ще бъде отчетено изпълнението на дейности по ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен.

Проектът за модернизиране на Университетската болница в Плевен е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма /СРИП/ на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване надържавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв.

Проектът в УМБАЛ "Д-р ГеоргиСтрански" се финансира от Европейския фонд за регионално развитие/ЕФРР/ и от държавния бюджетна Република България. Общата стойност на инвестицията възлиза на 9 655 561,78 лв., от които 8 086 022, 61 лв.са безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР.