За местните избори, Плевен е сред градовете с реално машинно гласуване
За местните избори, Плевен е сред градовете с реално машинно гласуване / dariknews.archive

Като част от разяснителната кампания под мотото "По-близко до избирателите", която се провежда в страната в дните от 6 до 24 юли, Централната избирателна комисия проведе на 16 юли среща в Плевен във връзка с предстоящите местни избори.
Срещата се състоя в зала „Плевен" на Областната управа, и премина в два етапа - с представители на администрацията, ангажирана с организационно-техническата подготовка на изборите, и с граждани и медии.

Представителите на ЦИК Росица Матева, Румен Цачев и Камелия Нейкова разясниха основните моменти в подготовката и организирането на изборите за общински съветници и кметове, показани бяха и изборните бюлетини.
Избирателите ще гласуват за общински съветници и кметове с отделни бюлетини за всеки вид избор - за общински съветници, кмет на община, кмет на кметство и кмет на район /за градовете София, Пловдив и Варна/.

При гласуването за общински съветници, избирателят първо отбелязва своя вот в квадратчето (за избраната партия или коалиция), след което може, ако желае да постави в кръгчето с номера, с който е регистриран избрания от него кандидат от съответната листа, знак „Х" или „V", който показва неговото предпочитание/преференция/ за съответния кандидат.
Бюлетината ще се счита за валидна дори ако в нея няма отбелязана преференция или пък има посочени две такива. Но тя ще бъде невалидна ако избирателят е задраскал повече от две квадратчета с номера на партия ли коалиция, обясниха от ЦИК.
Членовете на комисията отговориха и на въпроси за гласуването в малките населени места с под 100 жители, машинното гласуване и допълнителните избирателни секции.

Относно вота в малките населени места, за изборите всички такива с над 100 жители с постоянен адрес, придобиват статут на кметство и там се произвеждат избори за кметове на кметства.
При местните избори тази есен ще има и машинно гласуване, което вече ще бъде реално и резултатите от него ще се отчитат. ЦИК ще определи до 500 секции, където ще бъде проведено това машинно гласуване като решението за конкретните СИК-ове ще бъде взето след обнародването на Указа на президента. Намерението на ЦИК е тези секции да бъдат определени на местата, където вече е проведено експерименталното машинно гласуване, за да бъдат улеснени и избирателите, и СИК-овете. На парламентарните избори, Плевен беше сред градовете, в които се проведе експериментално машинно гласуване.

От ЦИК разясниха, че допълнителни секции ще бъдат разкривани в социални домове, лечебни заведения и местата за задържане ако има нужните условия за това.

Те ще се образуват от ръководителите на съответно заведение поне 48 часа преди изборния ден, като за болниците е нужно да има най-малко 10 избиратели, които да отговарят на изискването за уседналост. Подвижна избирателна секция ще се открива ако има подадени минимум 10 заявления от съответната категория избиратели, като заявленията се подават не по-късно от 20 дни преди изборния ден, обясниха от ЦИК.