Увеличават се пациентите с травми, отравяния и инсулти
Увеличават се пациентите с травми, отравяния и инсулти / netinfo

19 850 пациенти са прегледани през 2009 год. в Спешно приемно отделение (СПО) на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" Плевен, което е със 17% повече в сравнение с 2008 год., сочи отчетът на началника на отделението д-р Петко Стефановски. Данните оповестиха от пресцентъра на здравното заведение.

Хоспитализираните пациенти за посочения период са 4 600. При 15 250 болни не се е наложила хоспитализация по спешност. Едва 19% от болните са били докарани от екипи на Центъра за спешна медицинска помощ Плевен и филиалите му в областта, останалите пациенти сами са потърсили помощ и са били прегледани в СПО.

И през 2009 год. с най-голям дял са заболяванията на органите на кръвообращението, повечето от които са заболявания на сърдечно-съдовата система. Увеличават се и случаите на мозъчен инсулт - 776, при 592 болни през 2008 год. 20,8% от пациентите на Спешното отделение са били с травми, отравяния и въздействия на външни причини, и лица под 18-годишна възраст. С голямо увеличение са травмите, което е в резултат на многобройните фрактури на бедрената кост, и отравянията - те са се увеличили със 100 в сравнение с 2008 год. С 36% са нараснали заболяванията на дихателната система, а с 32% - прегледите на лица под 18-годишна възраст. Пациентите с инфаркт на миокарда и с хипертонична болест през 2009 год. са съотносими в проценти с тези през 2008 год.

Запазва се относителният дял на инфекциозните и паразитните заболявания, като от тях най-много са ентероколитите. Заболяванията на нервната система, психичните и поведенчески разстройства се запазват на относително едно и също ниво спрямо 2008 год. При заболяванията на храносмилателната система растат предимно случаите на язвена болест. За поредна година най-много пациенти са хоспитализирани по спешност в хирургичните звена - 29, 9% от всички пациенти, преминали през Спешно приемно отделение.