ewmont
ewmont / obsht pleven

За периода  30 юли - 3-ти август в Плевен ще бъдат извършени  дейности във връзка  с текущи ремонти на следните участъци :

- Изкърпване дупки в настилката на ул.”Гена Димитрова”,  ул.”П.Р. Славейков” и ул.„П. Волов”;

- Възстановяване настилка и отводняване пространството пред бл.319, вх.А в жк „Дружба”;

- Изкърпване асфалтова настилка по трасето на тролей № 5 в жк „Дружба”;

- Ремонт на уличното платно към производствената база на „Карабулев”.

 И през тази седмица продължава подмяна на пътните знаци и предпазните парапети по уличната мрежа на града.