Ученици от НУХр. Ботев участваха в „Безопасно поведение на пътя
Ученици от НУХр. Ботев участваха в „Безопасно поведение на пътя / nu.hrbotev

На 20 септември 2013 година ученици от ІІІ клас от Начално училище „Христо Ботев" - Плевен взеха участие в Националната социалноотговорна кампания, организирана от Българския спортен тотализатор, МОН и Дирекция Национална полиция - Отдел „Пътна полиция под надслов „Безопасно поведение на пътя". Г-н Христо Лилов, Директор на Районна дирекция на БСТ, г-жа Камелия Георгиева - координатор, исп. Пламен Минков и полицай Георги Иванов - Сектор „КАТ" -„Пътна полиция" - Плевен дадоха теоретични насоки на третокласниците как да пресичат безопасно и да спазват правилата за движение.

Ученици от НУ"Хр Ботев" участваха в Безопасно поведение на пътя"
netinfo

Представителите на Сектор „КАТ" -„Пътна полиция" обясниха правилата за пресичане на регулирани и нерегулирани кръстовища. Те споделиха, че кампанията се провежда едновременно в 15 града в страната.

В последвалата дискусия учениците отговориха на въпроси, свързани с безопасния маршрут до училище, показаха своите знания за видовете пешеходни пътеки, пресичане на светофар, подходящи дрехи за зимния сезон, когато тъмната част на денонощието е по-дълга. Правилните отговори бяха поощрени с награди.

Усвоените нови знания бяха затвърдени с практическо-образователна обиколка. Учениците изминаха маршрута от НУ „Христо Ботев" по ул. „П. Цветков" и ул. „Ив. Вазов" в посока кръстовище ул. „Д. Константинов" и ул. „Св. Св. Кирил и Методий" и обратно, съвместно класните ръководители, възпитатели, родители, Директора на училището и организаторите на кампанията.

Цветелин Горанов, Директор на училището, разказа, че по традиция в началото на всяка учебна година в НУ„Христо Ботев" се провеждат практически учебни часове, съвместно със Сектор „КАТ", „Пътна полиция" - Плевен, БЧК, БСТ за безопасно поведение на пътя. Целта е да се предпазят най-малките участници в движението - децата. Поради своята възраст и неопитност те са най-честите жертви на ПТП.