Ученици и граждани се запознаха с работата на Административен съд - Пплевен

admin
admin / admin sad pleven
На 16-ти април, в деня на честване на 140-та годишнина от приемането на Търновската конституция, в Административен съд гр. Плевен се проведе „Ден на отворени врати”.
В 13:00 часа граждани и ученици от 11 – ти клас на СУ „Иван Вазов“ гр. Плевен,  бяха посрещнати в сградата на съда от г-н Николай Господинов  – Административен ръководител – Председател на Административен съд гр. Плевен и г-н Симеон Кънев – съдебен администратор.
В съдебна зала № 1 на Административен съд Плевен, Председателя запозна гостите с ролята и функциите които е изиграло историческото събитие приемане на Търновската конституция и с някои интересни аспекти от нейното съдържание. Представи в кратко  историята, структурата и функционирането на Административен съд гр. Плевен, като бяха представени и аспекти от работата на съдиите, съдебните служители и служби.
Гостите в Деня на отворените врати в Административен съд гр. Плевен имаха възможност да разгледат и изложба на архивни документи, съдържаща над 15 (петнадесет) архивни материала, свързани с правораздавателната дейност в Плевенска област и България през годините. Легализиран превод на документ от турски език, издаден през 1872 г., беше най-старият експонат в изложбата, също и две книги с решения на Върховния касационен съд от 1892 и 1893 години. Нотариален акт за собственост от 1943г. Образци от таксови марки ползвани в периода 1879 – 2000 г. и други архивни документи и закони ползвани от съдебната система. 
За спомен от днешния празничен ден всеки от учениците получи за подарък Конституцията на Република България.
Инициативата „Ден на отворени врати” се организира и провежда за  поредна година от Административен съд гр. Плевен, с амбицията това събитие да стане традиционно и е насочена към популяризиране дейността на съда, повишаване правната култура на гражданите, както и към повишаване на доверието на обществото в работата на съда.