Студенти от Медицинския колеж стартират проект в Дома в Тотлебен
Студенти от Медицинския колеж стартират проект в Дома в Тотлебен / dariknews

В последните няколко години за студентите от специалност "Социални дейности" на Медицински колеж към Медицински университет - Плевен стана традиция да разработват идейни проекти за съвместна работа с потребители на социални услуги. Тези техни инициативи се споделят и от колегите им от другите специалности на колежа.

Група студенти от всички специалности /Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Помощник фармацевт и Социални дейности/ разработиха съвместен проект "Довери ми се ... подавам ти ръка". Проектът има за цел да се изграждат умения за креативност у младежи от рискови групи като се насърчава творческото им мислене и се стимулира личностното им развитие в условията на партньорства и сътрудничество."

На първия етап от проекта са планувани съвместни мероприятия с младежи и девойки от Дом за деца, лишени от родителска грижа "Младен Антонов" в село Тотлебен, община Пордим.

Предвиждат се дейности свързани с подпомагане от страна на студентите на младежките инициативи за осъществяване на интересни и значими за участниците мероприятия - изложби на творчество, концерти, спортни състезания. Студентите се надяват, че при срещата с младежите от Дома ще имат възможност да им разкажат за своята бъдеща професия, да ги стимулират да продължават образованието си, а защо не и да помогнат на някой от тях при подготовката им за кандидат-студентски изпити и матури. Планувано е в рамките на партньорското сътрудничество, участниците да поговорят по трудните, но важни за всеки млад човек въпроси свързани с превенция на зависимости и преодоляване на негативни прояви в поведението.

На 9 май 2014 г. предстои първата среща на студентите Борислава Батова, Евелин Христов, Радка Александрова, Даниел Лазаров и Петя Георгиева от специалност "Социални дейности", Айдан Халидим и Неджибе Мехмедова от специалност "Помощник фармацевт", Валя Лозанова и Христо Узунов от специалност "Медицински лаборант", Сенай Шефкетов от специалност "Рентгенов лаборант" с група младежи и девойки от специализираната институция.

Срещата ще се осъществи в Дома в Тотлебен и условно е наречена "Да се запознаем". На нея всеки от участниците ще представи своите силни страни, своите интереси и ще потърси партньор от другата група.

Проектът ще продължи една година и е изцяло подкрепен от ръководството на Колежа и на Университета.

Ръководители на проекта са доц. Искра Петкова, асистентите Калина Кънчева и Мариета Гуновска.