Старите пейки от Градската градина ще бъдат поставени на други публични места в Плевен

pejki
pejki / obshtina pleven
Досегашните 95 пейки в Градската градина ще бъдат демонтирани от там и ще се поставят на други публични места в Плевен. Това се прави в рамките на започналия ремонт по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020” по ОП „Региони в растеж”. По същия проект са и стартиралите дейности за реконструкция на Водната каскада и на площад „Стефан Стамболов”.

Във връзка с подписка, в която граждани настояват ремонтите да се отложат за есента, кметът Георг Спартански коментира, че трябва да спазим стриктно фиксираните по проект срокове и че лятото е активният сезон за строителни работи. При новите изисквания, наложени при изпълнение на проекти по европейски програми, през м. юни 2018 г. трябва да сме отчели свършеното, да сме усвоили парите и разходите ни да са верифицирани.
  
Според проекта в Градската градина ще се поставят нови пейки. Относно съдбата на сегашните е имало два варианта, обясни Спартански – да бъдат отрязани с флекс и да станат негодни за по-нататъшно ползване или да бъдат демонтирани за сметка на Община Плевен, а след това поставени в различни части на града, където има нужда. Работи се по втория вариант като демонтажът е възложен на „Инжстрой” ЕООД от Община Плевен и се осъществява за сметка на общинския бюджет.
  
Стойността на ремонтните дейности е 1 808 027 лв. с ДДС. Те включват: поставяне на нова настилка от вибробетонови павета с различни размери, сегментен паваж, тактилни ивици, настилка от мит бетон, ударопоглъщаща настилка, нова поливна система, парково обзавеждане -  пейки, кошчета за отпадъци, спортни и детски съоръжения, площадка за скейтборд и три беседки. Ново ще е и парковото осветление. Ще бъдат засадени широколистни и иглолистни дървета, храсти и рози.