Ще обновяват училища в Ловешко по проект
Ще обновяват училища в Ловешко по проект / netinfo

Проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на учебни заведения в Община Ловеч” ще представи общинското ръководство, информират от пресслужбата на администрацията.

Инициативата е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, както и от държавния бюджет.

Представянето ще се състои на 26 август в заседателната зала на община Ловеч.