rik
rik / dariknews.archive
Справка от изборите през 2017-та година показва поредно намаляване на броя на избирателите в Област Плевен. Това информира председателят на РИК-Плевен Ярослав Димитров на среща с медиите.
„По стравка от ЕСГРАОН, общият брой избиратели в Област Плевен в момента е 245 443-ма, в Община Плевен те са 124 119 като цифрата е варираща. Справка от последните избори през 2017-та година показва спад в броя на избирателите като тогава избирателите в Плевенска област са били 251 000 при малко над 245 000 сега. В Община Плевен избирателите са били 126 000, а сега са малко над 124 000, което показва един спад“, каза Ярослав Димитров.
Секционните избирателни комисии на територията на област Плевен са 375 като с мобилните, те ще достигнат 400. В Община Плевен броят на СИК без подвижните е 163.
Ярослав Димитров добави, че за предстоящите евроизбори се увеличават възможностите за машинно гласуване, като за Област Плевен секциите, които ще предоставят тази възможност ще са между 80 и 100. Той подчерта някои предимства на машинното гласуване, което ще улесни и самите Секционни комисии при отчитането на резултатите от гласуването.