Родители протестираха срещу монопола върху образованието на 4-годишните
Родители протестираха срещу монопола върху образованието на 4-годишните / archiv.DarikNews

Проектозаконът за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за четиригодишните деца и държавния монопол над образованието станаха повод, родители да излязат на протест пред сградата на общината в Плевен.

"Държавата трябва да осъзнае, че правото на информираност, на контрол и на вземане на решения от родителите е тяхно фундаментално гражданско право и тя не е в състояние нито да го забрани, нито да го разреши", каза една от протестиращите майки, Владислава Тишкина. Тя каза още, че единственото, което може да направи държавата е да оказва подкрепа на руодителите - данъкоплатци, когато те реализират техните международно и национално разписани права и задължения към техните деца.

"Приканваме народните представители да отхвърлят този проект като недопустимо вмешателство в правата на родителите за техния избор "като вреден за децата и за тяхното развитие".

Според протестиращите, забраната на родителите да избират формата на отглеждане и на обучение на децата си е нарушение както на Конституцията, така и на Семейния кодекс и редица международни нормативни актове, по които България е страна.

"Свидетели сме на една безпрецедентна ранна институционализация на децата на четири и дори и по - малко години. Настояваме, думата "задължително" да отпадне от всички нормативни документи".

Протестът беше подкрепен и от служители от Ресурсния център в Плевен, който предстои да бъде закрит, според новия Закон за училищното образование.

Психологът Александър Кръстев обясни: "Идеята е всъщност, че парите ще вървят с детето и те ще се налеят директно в училището, а не в помощната структура какъвто е Ресурсния център. Това е много неясно, дали е възможно да се случи на практика и нашето подозрение е, че това ще е финала на така наречената интеграция в България.

 

Родители протестираха срещу монопола върху образованието на 4годишните
netinfo

 

Психологът изрази съмнение, че всъщност много от децата със специални образователни потребности в един момент няма да бъдат понесени от масовото училище и отново ще трябва да бъдат насочени към помощните училища. Освен това според него, подпомагането на интегрирането на децата и учениците със специални образователни потребности в училищата ще трябва да става чрез наемане от страна на самите училища на специалисти, което според него е абсурдно.

550 деца с различни увреждания и диагнози в Плевенска област са обхванати от Ресурсния център в Плевен. За тях се грижат над 40 педагога, сред които, специалистите са трима логопеди, трима психолози, един тифлопедагог и един сурдопедагог.

Протестът беше органи, защото в сряда се очакваше Законът за образованието да влезе в зала за второ четене.