Разясняват документите по оперативна програма - конкурентноспособност
Разясняват документите по оперативна програма - конкурентноспособност / netinfo

Практически семинар – обучение на тема „Как да разбираме по-добре и да се ориентираме в основните документи за кандидатстване по Оперативна програма „Конкурентоспособност” ще се проведе в Плевен на 4 септември.

Той е част от обучителна кампания, организирана съвместно от Управляващия орган на Оперативната програма – Министерството на икономиката и енергетиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Проект за техническа помощ за изграждане на капацитет и разработване на проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на семинара е да се разясни логиката и съдържанието на документите, насоките и формуляра за кандидатстване, които се използват при подготовката на проектни предложения. Той е насочен към ръководители и собственици на фирми, както и към служители, отговарящи за разработване на проектни предложения по оперативната програма.

Началото е от 9.30 часа в четвъртък в Голяма заседателна зала на Парк-хотел „Кайлъка”.