Разкриват шест нови услуги по операция Живот в общността
Разкриват шест нови услуги по операция Живот в общността / archiv.DarikNews

През октомври 2011 година, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" стартира проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище".

Изпълнението на проекта е свързано със замяната на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда, процеса на предотвратяване на настаняванията на деца в институциите и създаването на нови възможности за подкрепа на децата и семействата.

Директорът на дирекция "Социално подпомагане" Вацка Хорозова, представи пред медиите координаторите за Плевен Стела Шабанска и Първолета Ангелова, които разясниха основните предстоящи дейности по проекта.

Проектът е насочен към изграждане на дългосрочна политика за развитие на социалните услуги чрез налагане на нов вид социална работа, включваща социална защита, реална интеграция, рехабилитация, консултация, посредничество, обучение и осигуряване на трудова заетост и за пълноценно включване в живота на общността на уязвимите групи лица.

Към момента е изготвен анализ за степента на готовност на местно равнище за социално включване на лица от целевата група по операция "Живот в общността" и са посочени конкретни населени места, в които да се създадат необходимите социални услуги. Въз основа на анализа е установена потребност от разкриването на 6 нови социални услуги в 5 от общините в Областта.

Община Плевен има необходимост за разкриване на «Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства», а Община Пордим е определена за разкриване на «Наблюдавано жилище за лица напускащи ДДЛРГ». В бщините Червен бряг и Кнежа има нужда от разкриване на «Център за настаняване от семеен тип за лица с увреждания». В община Левски са определени за разкриване две нови социални услуги - Център за настаняване от семеен тип за лица с увреждания и Дневен център за възрастни с увреждания. Очаква се идентифицираните общини да подадат своите предложения по операция "Живот в общността".

На този етап община Плевен не разполага с необходимия сграден фонд за създаване на наблюдавано жилище и тъй като схемата на проекта изисква реновиране на стара сграда, а не изграждане на нова, за сега няма да участва.

Проектът ще се реализира до октомври 2014 година и обхваща 28 области и 264 общини на територията на цялата страна.