Разглеждат годишните отчети на общинските фирми на априлската сесия
Разглеждат годишните отчети на общинските фирми на априлската сесия / obs-pleven

На съвместно заседание тази седмица Постоянните комисии по „Бюджет и финансова политика" и "Стопанска политика и транспорт" към Общински съвет - Плевен разгледаха годишните отчети и баланси за 2015 г. на търговските дружества с общинско участие.Това информираха от пресцентъра на ОбС-Плевен.

Съветниците от двете комисии се запознаха с финансовите справки на ДКЦ ІІ-Плевен" ЕООД, „ДКЦ ІІІ-Плевен" ЕООД, „Дентален център І-Плевен" ЕООД, „Медицински център по спортна медицина и рехабилитация І" ЕООД, "Тролейбусен транспорт" ЕООД, „Инжстрой" ЕООД, "Паркстрой" ЕООД и "Тибор" ЕАД.

След разисквания, Комисиите излязоха и с предложение до Общински съвет -Плевен за приемане на решение. От ПК по „Бюджет и финансова политика" и "Стопанска политика и транспорт" предлагат на местния парламент да приеме годишните отчети и баланси за 2015 г. на търговските дружества с общинско участие. Комисиите предлагат още Общински съвет - Плевен да определи размера на дължимия дивидент за 2015 г. от общинските фирми и да се проведе конкурс за избор на експерт - счетоводител за заверка на годишните финансови отчети за 2015 г.

Разглеждат годишните отчети на общинските фирми на априлската сесия
netinfo

Годишните отчети на общинските фирми предстои да бъдат разгледани на априлската сесия.