/ dariknews.bg

Процедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ „Белене“ е публикувана днес в брой С176 в Официален вестник на Европейския съюз.

Борисов: С Китай преговаряме за АЕЦ „Белене“ и всяка страна проявява твърдост и характер

Срокът за получаване на заявления за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор е до 90-тия ден, считано от датата на публикуване на поканата в Официален вестник на ЕС. Индикативният срок за приключване на процедурата е 12 месеца от днешна дата.

Петкова: Технологията за изграждане на АЕЦ „Белене” е най-съвременната и най-сигурната

От пресофиса на Министерството на енергетиката припомнят, че с Решение на Народното събрание на Република България от 7 юни 2018 г. и Решение № 447 от 29 юни 2018 г. на Министерския съвет бяха възобновени действията по търсене на възможност за реализация на проекта за АЕЦ „Белене“, съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип.

АЕЦ „Белене“ може да бъде изградена за 9 млрд. евро за около 8 години

Заявление за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор, съответно интерес за придобиване на миноритарно акционерно участие в проектната компания, могат да подават български или чуждестранни юридически лица, както и обединения от такива.