/ БГНЕС
Бъдеще на АЕЦ „Белене“ срещу 9 млрд. евро за около 8 години
99919
Бъдеще на АЕЦ „Белене“ срещу 9 млрд. евро за около 8 години
  • Бъдеще на АЕЦ „Белене“ срещу 9 млрд. евро за около 8 години
Предложение от стратегически инвеститор на стойност под 9 млрд. евро и срок до 8 години за изграждането на АЕЦ "Белене" ще бъде оценено най-високо. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която представи пред парламентарната енергийна комисия информация за процедурата по избор на стратегически инвеститори за изграждане на атомната централа и възможностите за структуриране на проекта.

От енергийното министерство смятат, че този срок за изграждане на централата е реалистичен, защото проектът е в напреднала фаза, тъй като той притежава необходимата лицензионна процедура. Освен това има изградена площадка и оборудването за атомната централа се намира в България. Стойността, която е поставена като максимална за изграждането на АЕЦ "Белене", е до 10 млрд. евро, а максималниясрок за реализация е до 10 години, добави министър Петкова.

Кабинетът одобри процедурата за избор на инвеститор в АЕЦ „Белене“, ще мине през 9 етапа

Участието на българската страна ще стане само и единствено с апортиране на всички относими активи, които България притежава във връзка с този проект, заяви енергийният министър. Най-удачен вариант за структура на проекта е участие в отделна проектна компания с всички активи, които са относими към проекта АЕЦ "Белене" и съответно тези активи ще бъдат оценени и самото апортиране на тези активи в новата проектна компания ще стане паралелно с разговорите с потенциалните инвеститори. От енергийното министерство смятат, че най-оптималният вариант за реализацията на такъв тип проекти е за 20 процента собствен капитал и 80 процента привлечен капитал.

Руската страна потвърди интереса си към проекта АЕЦ „Белене“

Министърът по енергетиката подчерта, че проектът ще трябва да бъде реализиран изцяло на пазарен принцип, без предоставяне на държавна гаранция, без предоставяне на корпоративна гаранция, без включването на дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия от страна на държавата. Предложение за над 30% участие на български компании в реализацията на проекта ще бъде с предимство, допълни министър Петкова.

Дебатът на дневен ред: Да се рестартира ли проектът АЕЦ „Белене“?

От техническа точка бъдещият инвеститор трябва да се придържа към проекта, който е нотифициран от Европейската комисия през 2007 г. Това означава, че трябва бъде използвано изцяло оборудването, което е произведено за този проект, както и да бъдат използвани всички лицензии, уточни Теменужка Петкова.

Процедурата, свързана с избор на стратегически инвеститор за изграждането на АЕЦ "Белене", е предвидено да премине през 9 етапа. Началото й може да бъде дадено в началото на 2019 г., посочи енергийният министър.
БТА