/ dariknews
План за действие на общинските концесии на територията на общината за периода 2018-2022 г. прие Общинският съвет на Плевен. Планът е отворен документ и може да бъде допълван и изменян във времето, информира във връзка с решението председателят на местния парламент Мартин Митев.

Общинският съвет взе решения за отпускане на еднократни помощи за лечение  

„Министерски съвет одобри Националната стратегия за развитие на концесиите в страната за посочения период през май тази година. Съгласно разпоредбите на Закона за концесиите, Общинският съвет приема план за действие на общинските концесии на територията на общината.

Приеха промени в ръководствата на две от постоянните комисии в Общинския съвет

В Закона е записано, че правомощията на концедент за общинските концесии се изпълняват от кмета на дадената община, но с оглед осигуряване на административен контрол и защита на обществения интерес е предвидено съответният общински съвет да одобрява основните актове, свързани с възлагането и изпълнението на общинските концесии - това са откриване и прекратяване на процедура, както и изменение и прекратяване на концесионните договори.

Общинският съвет е този, който одобрява и годишния отчет на кмета за изпълнението на включените в Плана за действие проекти и на концесионните договори за общинските концесии“, поясни Мартин Митев.

Той информира, че към настоящия момент Община Плевен има сключени пет концесионни договора. Те са за язовир „Бохот - 2“ /договорът е от 13 август 2013 г./, за обекти в Градската градина и Гаровата градина в Плевен, за извършване на търговска дейност в парк „Гривица“ и за язовир в землището на с. Пелишат.   

ОбС възложи изпълнението на новосъздадена тролейбусна линия в Плевен

За язовир „Бохот - 1“ концесията е прекратена с решение на Общинския съвет от 26 октомври 2017 г. поради системно забавяне на концесионните вноски и натрупани задължения. В последствие концесионерът е обжалвал прекратяването и е образувано търговско дело, което не приключило с влязъл в сила акт.

В процеса на съдебното производство, концесионерът е внесъл една голяма част от паричното задължение. За язовира в землището на с. Пелишат, има внесено 6-месечно предизвестие от концесионера за едностранно прекратяване на концесионния договор.