/ iStock/Getty Images
Общинският съвет в Плевен ще гласува предложение за сключване на договор за кредит с "Фонд за органите за местното самоуправление в България - ФЛАГ", за поемане на краткосрочен общински дълг.

Заемът е във връзка необходимостта от оборотни средства за текущи плащания, свързани с изпълнението на проект за осигуряване на устойчива градска среда на Плевен - етап 2, и за окончателно разплащане в размер до 2 300 547 лв. по него.

В Плевен обявяват конкурси за управители на пет общински дружества

Общинският съвет на Плевен се събира за редовно заседание в четвъртък от 9:00 часа в Конферентната зала "Гена Димитрова".

Предварителният дневен ред на сесията включва 28 предложения. Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки.

Заседанието ще се излъчва в реално време на Интернет страницата на Общинския съвет.

 
БТА