/ iStock/Getty Images
Община Плевен ще инвестира близо 18 милиона лева за въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт.

Проектът ще бъде завършен до началото на септември 2023 година, съобщиха от общината. Целта е да се подобри качеството на атмосферния въздух в областния град като се намалят нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди (NOx) за достигане на утвърдените норми.

Областният управител на Плевен посочи своите приоритети в работата си

Ще бъдат предприети мерки за подмяна на старите превозни средства за градски транспорт. Новите ще пестят енергия и ще намалят шума и вибрациите в градските райони. За да се постигне това градът получава финансова подкрепа по Оперативна програма "Околна среда".

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет. От общата инвестиция безвъзмездната финансова помощ е 12,7 милиона лева, а съфинансирането от националния бюджет е над 2,2 милиона лева.

Плевен ще участва със собствени средства в размер на 2,9 милиона лева.