Отбелязваме Световния ден за мониторинг на водата
Отбелязваме Световния ден за мониторинг на водата / netinfo

Световния ден за мониторинг на водата - 18 октомври ще отбележат Експерти от Басейнова дирекция – Плевен и ученици, съобщават от пресцентъра на дирекцията. В 15 часа днес служители на дирекцията заедно с експерти от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда – Плевен и ученици от Професионална гимназия по електроника и химични технологии “Проф. Асен Златаров” ще вземат проби от река Тученишка в района на читалище “Съгласие”.

Екоексперти ще представят на ученици и граждани системите за мониторинг и контрол на водите. За всички, които проявяват интерес, Регионалната лаборатория – Плевен обявява днешния ден за Ден на “отворените врати”.

Световният ден за мониторинг на водата се отбелязва от 2002 г., която беше обявена за Световна година на чистата вода. Оттогава през септември - октомври в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават ключови показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите.

Идеята е в този мониторинг да участва широката общественост, доброволни мониторингови групи, организации за контрол на водата, училища и неправителствени организации.

Стремежът е да се насърчи по-доброто отношение на всеки отделен гражданин за опазването и подобряването на състоянието на водните обекти, както и насърчаване на инвестиционни програми за опазване и съхраняване на водните ресурси.