Още месец е забранено влизането в Деветашката пещера
Още месец е забранено влизането в Деветашката пещера / netinfo

До края на месец юли остава в сила забраната за посещение в Деветашката пещера, информират от РИОСВ Плевен.

Целта на забраната е да не се нарушава нормалното възпроизводство на прилепните колонии в пещерата. Деветашката пещера е защитена територия по Закона за защитените територии и е част от НАТУРА 2000 зона – по Закона за биологичното разнообразие. В пещерата, извън периода, забранен за достъп, могат да се организират състезания или тийм билдинги, само след получаване на разрешение от МОСВ.

Сигнали за нарушeния могат да се подават на телефони 064/ 800-964 и 806- 951.