Детска градина
Детска градина / Община Кнежа
На 4 октомври 2017 г. с водосвет и празнична програма, в Кнежа официално беше открита обновената сграда на ДГ „Огнян Михайлов”, финансирана по Проект „Красива България” към Министерството на труда и социалната политика.

Договорът между Община Кнежа и министерството беше подписан през март тази година, три месеца по-късно започнаха ремонтните дейности и на 8-ми септември обектът беше завършен.
Общата стойност на проекта е 276 283 лв., от които 176 296 лв. е общинското съфинансиране, което е задължително изискване на програмата. В резултат от изпълнението беше направена нова красива фасада на сградата, подменена е цялата отоплителна система и е монтиран нов водогреен котел на газ, направена е външна топлоизолация на стените, положена е изолация по покривната таванска плоча, старата дървена дограма на приземния етаж бе подменена с нова PVC.
 
"Смятам, че всеки един от участниците в строителството добре изпълни своите задължения. Благодаря на изпълнителя „Еврострой РН“ от град Плевен за участието в проекта и за приключването на работата преди предварително уговорените срокове', сподели кметът на Кнежа Илийчо Лачовски.
Реализацията на проекта е от значителна важност за децата, посещаващи детското заведение, техните родители и персонала, който работи там. Вече са изпълнени условията за добра здравословна и естетическа среда в детската градина, подобрени са условията на труд и обучение, осигурен е уют и комфорт на децата.

Изпълненият и реализиран проект е част от заложените приоритети, цели и мерки в общинския план за развитие на Община Кнежа и е стъпка напред в стремежа към подобряване състоянието на образователната инфраструктура в общината.