/ dariknews.archive
На заключителна пресконференция по повод официалното откриване на модернизираната сграда на ДФСГ „Интелект“, с което се сложи успешен финал на проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“, по който Община Плевен е бенефициент, заместник-кметът „Проекти и хуманитарни дейности“ Стефан Милев подчерта, че това, което се вижда е само върхът на айсберга, зад който стои трудът на много хора в Общината, ангажирани с изпълнението на европейските проекти.

dfsg
dariknews.archive

dfsg
dariknews.archive

„Направихме ремонта, всичко е „цветя и рози“, но сега за директора г-н Емил Райков и неговия екип предстои нелеката част - опазването на това, което сме направили. Наистина вандализмът придобива все по-големи размери и знам, колко ще ви е трудно, г-н Райков за да опазите направеното с усилията на много хора“, каза Стефан Милев.

dfsg
dariknews.archive

"Щастлив съм, че успяхме с моя екип и разбира се с Община Плевен да осъществим този проект. Не може човек да не се чувства удовлетворен и може да прозвучи нескромно, но нашето училище, както го виждате в момента е с поне една класа над училищата, които сме посещавали в страни като Словакия, Гърция, Италия и други страни, които иначе считаме за по-напреднали от нас“, каза директорът на ДФСГ “Интелект“ Емил Райков.

dfsg
dariknews.archive

„Спокойно мога да твърдя, че сме не само на европейско, но и малко над европейското ниво, т.е. имаме една модерна сграда с абсолютно всички условия за труд и творческа изява на учениците и учителите. 

dfsg
dariknews.archive

Пожелавам нашата радост да я имат и всички колеги и ученици в Плевен и в България, за да може наистина да разчитаме на едно поколение, което да може да изведе България и да я направи равнопоставена с другите страни“, каза още Емил Райков.  

dfsg
dariknews.archive

По време на официалната част беше отслужен водосвет от отец Антоий, а лентата прерязаха зам.-кметът на Община Плевен по финанси и икономика Милен Яков, директорът на гимназията Емил Райков и представител на фирмата-изпълнител. На церемонията присъстваха представители на ръководствата и служители на Община Плевен и ДФСГ „Интелект“, председателят на училищното настоятелство в гимназията Цветелин Горанов и много ученици на елитното учебно заведение.

dfsg
archive

Обновяването на материалната база в ДФСГ“Интелект“ спомага за цялостното подобряване на учебния процес и улеснява въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на младите хора.

dfsg
dariknews.archive

Подобрените условия в учебното заведение, модерните класни стаи и кабинети ще се отразят благоприятно на мотивацията на учениците за по-добро и по-активно обучение, като очакванията са да намалява процента на преждевременно напусналите сферата на образованието.

dfsg
dariknews.archive

Осигуреното по-високо ниво на енергийна ефективност от въведените енергоспестяващи мерки се съизмерва с чувствителното намаляване на разходите за потребена електро и топлинна енергия.

dfsg
dariknews.archive

Подобрените експлоатационни характеристики на сградата са гарант за удължаване на жизнения й цикъл. Осигурена е необходимата достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение и хора с увреждания в сградата на образователната институция и извън нея.

Общата стойност на проекта е 1 399 992,00 лева, от които европейско съфинансиране: 1 189 993,00 лв. и национално съфинансиране: 209 999,00 лв., представляващи 100%  БФП.