ОЕСТУ заседава по идейния проект за АМХемус по искане на НК „Стратегически инфраструктурни проекти
ОЕСТУ заседава по идейния проект за АМХемус по искане на НК „Стратегически инфраструктурни проекти / dariknews.archive

На 4 август 2014 г /понеделник/ В Плевен ще се проведе Заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията/ОЕСТУ/. Той се насрочва по повод искане на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти" за разглеждане и съгласуване на представения идеен проект „Доизграждане на автомагистрала „Хемус /Етап 1/, участък 1, от АМ"Хемус / А2/ Ябланица до Път ІІІ-307, от км. 78+500 до км 101+800 и участък 2, от Път ІІІ-307 до път ІІ-35, от км 101+800 до км 139+500".

Председател на Областния експертен съвет е заместник областния управител Мирослав Михайлов и в него членуват инж.Райна Димитрова - директор на дирекция „АКРРДС" в Областна администрация- Плевен, представители Службата по геодезия, катография и кадастър, на РИОСВ, на Басейнова дирекция „Дунавски район", на ОД"Земеделие", Областно пътно управление, Регионално дирекция по горите-Ловеч, представители на общините, на „ВиК" и „ЧЕЗ-Електроразпределение". Идейният проект ще бъде представен от експерти на НК "Стратегически инфраструктурни проекти".