/ archive
Центърът за подкрепа на личностно развитие - Общински детски комплекс (ОДК) в Ловеч има нов шеф, съобщават от общината. За временно изпълняващ длъжността директор е назначена Марина Колева, досега работила като старши учител в ОДК.

Експерт по рекламно-туристически дейности от община Ловеч беше на стаж в Китай

Дългогодишната ръководителка Елка Петрова вече е излязла в пенсия.

Колева е родена през 1969 г. в Ловеч. Завършила е Техническия университет в Габрово, специалност „Информатика и информационни технологии”. Работила е като учител, старши експерт в отдел „Образование” в община Ловеч, администратор в софийска фирма.