sport
sport / obshtina.guljanci
През февруари и март се проведоха Общинските ученически игри в община Гулянци. Те са първият етап от националните ученически игри, които се утвърждават за всяка учебна година със заповед на Министъра на образованието, младежта и науката. Следващият етап са областните игри през март, в които участват победителите на общинско ниво, следват зоналните през април и държавните финали през май и юни.

Ученическите игри са част от държавната политика за организиране и провеждане на състезания с оглед развитие на индивидуалните способности и дарования, както и дееспособността на учениците в областта на спорта. Дисциплините, в които се състезават децата са баскетбол, волейбол, хандбал, футбол, тенис на маса, лека атлетика и шахмат.
           
Надпреварите в община Гулянци започнаха с турнир по шахмат. Срещите се проведоха на 21 февруари в СУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци между отборите на СУ „Ас. Златаров” с. Гиген, ОУ „Хр. Ботев” с. Брест, ОУ „Хр. Ботев” с. Милковица и домакините. По регламент отборите бяха съставени от по 3 момчета и едно момиче разделени в две възрастови групи 5 -7 клас и 8 – 10 клас.

Най-добра подготовка в играта в първата възрастова група показаха шахматистите от Гиген. Втори се класираха децата от Милковица, след тях останаха Гулянци и Брест. Във втората възрастова група 8 – 10 клас първи се класираха учениците от Гулянци, втори – Гиген и трети – Брест. Отбора победител представи община Гулянци на областното състезание на 24 март, откъдето се прибра със сребърен медал.
           
Общинските ученически игри продължиха на 22 февруари с турнир по тенис на маса. Домакин отново бе СУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци. В състезанието участваха училищните отбори 5-7 клас и 8 – 10 клас на  Гиген, Брест и Гулянци. Най-добре в първата възрастова група се представиха учениците от отбора на Гиген. Те се класираха на първо място и представиха община Гулянци в областния турнир по тенис на маса в град Плевен на 15 март. На второ място в тази възрастова група се класира тимът на СУ “Хр. Смирненски” гр. Гулянци, на трето – ОУ „Хр. Ботев” с. Брест и на четвърто – ОУ „Хр. Ботев” с Милковица. При големите първи стана отборът от Гулянци, следван от Брест и Гиген.
 
На на 17 март общинските ученически игри продължиха с турнир по футбол, в който във възрастовата група 5 – 7 клас участваха отборите на СУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци, СУ “Асен Златаров” с. Гиген, ОУ “Хр. Ботев” с. Милковица и ОУ “Хр. Ботев” с. Брест.
На първо място се класираха малките футболисти от Гиген, на второ – домакините от Гулянци, трети останаха Брест, четвърти – Милковица. При големите ученици отбора на Гулянци участва директно на областното състезание в Плевен.
           
Всички участници в спортните надпревари от общинските ученически игри получиха от Община Гулянци флагчета, лакомства, както и финансиране на пътуването и участието на победителите на областните състезания.