/ iStock/Getty Images
Община Плевен ще проведе обществени поръчки за избор на превозвачи по десет автобусни маршрутни линии заради прекратени договори от изпълнителите, съобщиха от Общината. 

Поради проблеми, натрупани в периода 2020-2022 г., в резултат на пандемията от COVID-19 и икономическата ситуация като цяло, повечето договори, сключени през 2019 г. за възлагане на услугата обществен превоз на пътници по линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, са прекратени по искане на изпълнителите.

Прилагат „спешна мярка” за избор на фирма, която да обслужва автобусни линии в Плевен

Част от тях са за превоз на пътници до Пловдив, Стара Загора, София, Ловеч, селата Буковлък, Върбица, Беглеж, Згалево и други. За да няма прекъсване на обслужването по автобусните линии от прекратените договори, са поискани разрешения за прилагане на т.нар. "спешна мярка" по реда на Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и Съвета, от 23 октомври 2007 г. 

Срокът на договорите с избраните изпълнители ще е максимално допустимият по Закона за обществените поръчки - пет години.
БТА