priemni
priemni / dariknews.archive
Най-голям е броят на утвърдените приемни семейства в община Плевен, където те са 50, стана ясно на проведената на 27 септември информационна среща по проект „Приеми ме 2015”. Реализацията на проекта е по Договор от 1 декември 2015 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините на територията на страната от м. декември 2015 г.

priemni
dariknews.archive

Биляна Ралчева, администратор по проекта за област Плевен, представи включените дейности, както и етапите, на които те се осъществяват. С кандидатите за приемни семейства се провеждат няколко срещи. След одобрението им те преминават обучение като процесът трае 6 месеца и е оформен в няколко модула. Утвърдените приемни семейства в област Плевен в момента са общо 135, най-много са в община Плевен, следвана от общините Червен бряг и Кнежа – по 19 приемни семейства, в община Никопол – 18, в община Долна Митрополия – 15, в община Левски – 13 и в община Пордим – 1. Настанените в приемни семейства деца към месец септември 2017 г. в областта са 150, към същия месец осиновените деца са 24, реинтегрираните – 14, а пренастанените в други услуги са 2.
  
Екипът по проекта е въвел и няколко нови формуляри, един от които е индивидуална информационна карта за всяко настанено дете, която се актуализира всеки месец. В картата се вписва здравословното състояние, физическото развитие, емоционалните и поведенчески особености, как детето се развива в образователен аспект, средата на отглеждане, свободното време и отдих, контактите с близки и роднини. Ивелина Стефанова, началник на областния екип по приемна грижа, благодари на всички, с чиято помощ се реализира на практика услугата и изрази надежда да стане делегирана от държавата дейност.
  
Заместник-кметът на Община Плевен с ресор „Европроекти и хуманитарни дейности” Стефан Милев уточни, че периодът на реализация на проекта е до 31 март 2018 г., но от националния екип по приемна грижа са съобщили, че са внесли предложение до Управляващия орган проектът да се удължи до 2020 г.
„Вече има светлина в тунела, надяваме се това, което са обещали, да се случи и проектът да продължи. Тази е една от най-добрите стъпки в интеграцията на децата в нормална среда. Да, има Центрове за настаняване от семеен тип, но проектът „Приеми ме” доказва, че е най-доброто и работещо нещо, което държавата може да направи за тези деца”, каза още Стефан Милев.

по време на информационната среща бяха споделени и трудностите, които специалистите срещат. В момента има най-голяма нужда от приемни семейства, които да се грижат за деца до 3-годишна възраст с увреждания.