На информационна работна среща по проект „Приеми ме`2015” се събраха специалисти в Плевен

/ Община Плевен
В изпълнение на проект „Приеми ме`2015” от 15 до 17 май в Плевен се проведе Седмата информационна работна среща, информира администраторът на проекта за област Плевен Биляна Ралчева.

Екипът по приемна грижа приключи специализирано обучение

Участваха до 3 представители от всяка област от страната, от които: администратор по проекта; от всеки областен екип по приемна грижа (ОЕПГ): началникът на екипа и социален работник; представители на Националния екип; на Община Русе и Шумен. На срещата бяха обсъдени и представени добри практики по предоставяне на социална услуга „приемна грижа”.

Община Плевен

Област Плевен е една от водещите в страната със 135 утвърдени и вписани в регистър приемни семейства, от които към момента 126 приемни семейства са с настанени в тях 137 деца. В териториалния обхват на Проект „Приеми ме`2015” попадат приемни семейства от общините:

- Плевен - 53 приемни семейства;
- Пордим - 3 приемни семейства;
- Кнежа - 21 приемни семейства;
- Никопол - 18 приемни семейства;
- Червен Бряг - 16 приемни семейства;
- Левски - 10 приемни семейства;
- Долна Митрополия - 14 приемни семейства.

Цялостният контрол по предоставянето на социалната услуга „Приемна грижа” се осъществява от общината - областен град, чрез областен екип по приемна грижа, състоящ се от началник и социалните работници от ОЕПГ.

Проектът се реализира от 18 декември 2015 г. до 31 декември 2020 г. Очакванията са с напредването на реализацията на дейностите по Проект „Приеми ме`2015” съвместно с общинското ръководство и отделите по закрила на детето към ДСП да се осигурят по-добро качество на живот на уязвими групи деца, да се насърчи тяхното пълноценно включване в живота на обществото, а социалната услуга „Приемна грижа” да се доразвие на по-ефективно специализирано ниво.

Очакванията са експертите да работят в перспектива по изготвяне и приемане на единен разходен стандарт в приемната грижа.